Site-editor : Doué-en-Anjou
Tel : +33 02 41 50 02 32contact@camping-lesgresillons.fr

Publicatiedirecteuren : Doué-en-Anjou

www.camping-lesgresillons.fr wordt gehost door OVH.

De website van Camping les Grésillons is gemaakt door Terre de Pixels : communicatiebureau

Elke reproductie is verboden zonder toestemming van de auteur

In overeenstemming met de bepalingen van de “Data Protection Act” van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, heeft de gebruiker het recht om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens over hem. De implementatie van deze rechten is mogelijk door een eenvoudige e-mail te sturen naar het hierboven vermelde adres. De gebruiker heeft ook het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens om legitieme redenen, evenals het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden. De algemene structuur en architectuur van de site, evenals elk van zijn elementen, in het bijzonder software, teksten, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, zijn auteursrechtelijk beschermd. Als zodanig is elk gebruik en in het bijzonder elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de site of de elementen ervan, evenals elke overdracht van de elementen naar een andere site zonder de schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de begunstigden verboden en zou een inbreuk vormen die strafbaar is door Artikelen L. 335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom. De merken (al dan niet semi-figuratief), evenals de logo’s die op de site verschijnen, zijn beschermd. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of deze logo’s gemaakt van elementen van de site zonder toestemming van de begunstigden is daarom verboden. De gebruiker mag geen hyperlink naar de site plaatsen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.